Preloader Close

Судалгаа шинжилгээ

Awesome Image

Улаанбаатар хотын авто машин хэрэглэгчдийн тоон мэдээ

Улаанбаатар хотын авто машин хэрэглэгчдийн тоон мэдээ

2021 оны байдлаар нийслэлийн хэмжээнд хувь хүн дээр бүртгэлтэй 417 мянган автомашин байсны 107 мянга нь Баянзүрх дүүрэгт, 88 мянга нь Сонгинохайрхан дүүрэгт байна.

Awesome Image

Авто машины борлуулалтын тоон үзүүлэлт

Авто машины борлуулалтын тоон үзүүлэлт

Сард дунджаар 8120 авто машин зах зээлд борлуулагдаж байна.

Awesome Image

Авто машины импортын тоон мэдээ

Авто машины импортын тоон мэдээ