Preloader Close
100%

 

Монгол Улсын Хууль

#НэрБатлагдсан огноо
1Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай2021 оны 12 дугаар сарын 17
2Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай1996 оны 5 дугаар сарын 27
3Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай2005 оны 12 дугаар сарын 1
4Төрийн хэмнэлтийн тухай2022 оны 4 дүгээр сарын 29
5Төсвийн тухай2011 оны 12 дугаар сарын 23
6Хөгжлийн бодлого,төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай2020 оны 5 дугаар сарын 07

 

 

Дүрэм, журам

#НэрБатлагдсан огноо
1Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам 

 

 

Тогтоол, шийдвэр

#НэрБатлагдсан огноо
1Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021 оны 12 дугаар сарын 22
2Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай2022 оны 5 дугаар сарын 25
3Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай2021 оны 2 дугаар сарын 17
4Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай2022 оны 5 дугаар сарын 25
5Аргачлал, загвар батлах тухай згхэг-ын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаал2020 оны 12 дугаар сарын 31